dilluns, 8 d’octubre de 2012

Interaccions entre plantes i medicaments

Molt sovint les persones utilitzen medicaments i plantes o altres remeis naturals a la vegada. Aquests remeis naturals en molts casos no són innocus i és per tant que cal fer-ne un bon ús i cal veure si existeix alguna possible interacció amb algun medicament que la persona estigui prenent en aquest mateix moment.

L'isoenzim CYP3A4 és responsable del metabolisme de molts medicaments. L'activitat d'aquest isoenzim es veu incrementada per exemple per una planta anomenada Hipèric o Herba de Sant Joan (St John’s Wort) utilitzada en casos de depressió. Això vol dir, que aquesta planta farà que si estem prenent un altre medicament, aquest es metabolitzi molt més ràpid del que és habitual i l'efecte d'aquest medicament serà menor. En alguns casos pot no ser important aquesta reducció de l'eficàcia, però en altres casos pot ser determinant, com per exemple amb la ciclosporina, un medicament utilitzat per evitar el rebuig d'un òrgan en cas d'un transplantament.

Per altra banda, el suc de pomelo (Grapefruit juice) disminueix l’activitat d’aquest isoenzim, per tant, farà que disminueixi el metabolisme d’alguns medicaments que depenen d’aquest isoenzim, i això pot portar a què aquests medicaments tinguin un efecte més perllongat o es pugui arribar a una possible toxicitat.No sempre es fàcil trobar recursos per cercar aquest tipus d'interaccions entre plantes i medicaments. 
Tot seguit deixo una selecció d'unes quantes fonts útils:

http://oncosaludable.es/
http://3rdparty.naturalstandard.com/frameset.asp
http://www.mdanderson.org/education-and-research/resources-for-professionals/clinical-tools-and-resources/cimer/therapies/herbal-plant-biologic-therapies/index.html
http://www.bccancer.bc.ca/RES/ResearchPrograms/cameo/usefullinks.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada